Website disclaimer

Copyright © KT-Rent bv, Taunusweg 4, 3740 Bilzen, Belgium, Ondernemingsnummer BE 0471.317.852

 

Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Door de website te gebruiken aanvaard u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. Telkens er verwezen wordt naar 'KT-Rent', heeft dit betrekking op KT-Rent bvba  zijn aandeelhouders, functionarissen, directeurs, medewerkers, werknemers en vertegenwoordigers.

Informatie

De informatie op of via onze website is enkel informatief  en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KT-Rent.

Onze website is zorgvuldig opgesteld, doch kan niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie achterhaald, onvolledig of op een andere manier incorrect is. Naar aanleiding hiervan kan KT-Rent geen - expliciete of impliciete - waarborg geven met betrekking tot de volledigheid en nauwkeurigheid van de inhoud of de geschiktheid ervan voor een specifiek doeleinde. Als u fouten in de informatie ontdekt, neem dan contact op met de webmaster. KT-Rent behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving veranderingen en verbeteringen aan te brengen aan de Website.

Aansprakelijkheid

KT-Rent is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade die voortkomt uit, of het resultaat is van, direct of indirect gebruik van de website of vertrouwen in de inhoud. Het gebruik van de website en de inhoud gebeurt dan ook volledig op eigen risico.

Vrijstelling

U stemt er hierbij mee in om KT-Rent vrij te stellen en te vrijwaren voor verlies, uitgaven, kosten of schade (met inbegrip van aanvaardbare juridische kosten, deskundigenkosten en andere aanvaardbare proceskosten) geleden of opgelopen door KT-Rent: a) die direct of indirect voortkomen uit; b) die direct of indirect zijn opgelopen als een resultaat van; of c) die op eender welke manier betrekking hebben op eender welke claim, eis of actie op basis van uw gebruik of in samenhang met de website of inhoud of uw schending van de voorwaarden.

Intellectueeleigendomsrechten

Bepaalde inhoud valt onder de copyrightbescherming. Ook handelsmerken, merknamen, bedrijfslogo’s mogen niet zonder schriftelijke toestemming van KT-Rent gebruikt worden.

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. Deze links naar andere websites impliceren op geen enkel(e) betrekking, partnerschap, relatie of goedkeuring van die websites of hun inhoud. KT-Rent waarborgt noch de volledigheid of nauwkeurigheid van de inhoud, noch de beschikbaarheid van die websites. Indien u links van uw website naar deze site wenst te maken, neem dan vooraf contact op met de webmaster.

Privacybeleid

KT-Rent verbindt zich ertoe de privacy te waarborgen van bezoekers aan de website.

U bent niet verplicht persoonlijke informatie te verstrekken op publieke delen van de website. U kunt hier echter wel voor kiezen door de aanvraagformulieren op verschillende secties van onze website in te vullen, zoals:

  • Information Request Form
  • Newsletter by e-mail

Hoe wij deze informatie gebruiken

Wij gebruiken de informatie die u verstrekt uitsluitend om de relevante actie te verwerken of uw vraag te beantwoorden. Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief kunt u bij ontvangst van iedere nieuwsbrief zich afmelden via de ingesloten link in de e-mail.

Wat andere derde partijen betreft, maken wij uw informatie enkel bekend als u uw toestemming heeft gegeven of als wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, of indien het noodzakelijk is met het oog op, of in samenhang met, gerechtelijke stappen of om wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of indien dit noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole.

E-mailcorrespondentie

Alle e-mailberichten die zijn verzonden naar en van KT-Rent kunnen worden gemonitord om de antwoordkwaliteit te verbeteren en om overeenstemming met het interne beleid te waarborgen.

Cookies

De website maakt gebruik van “cookies”, dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. KT-Rent gebruikt cookies om zijn website optimaal te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoon- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of persoon. Wij gebruiken functionele cookies, om bijvoorbeeld de inloggegevens te onthouden, en niet functionele cookies om bijvoorbeeld het websitebezoek bij te houden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw instellingen aan te passen in uw browser. Hierdoor is het echter wel mogelijk dat de volledige functionaliteit van de website niet gebruikt kan worden. Door gebruik te maken van deze website gaat u impliciet akkoord met het gebruik van cookies zoals hierboven beschreven.

KT-Rent behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan de website en het bovenvermelde beleid. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor de het meest actuele beleid inzake onze website.

 

Contact our webmaster